01:35 EDT Thứ hai, 20/05/2019

Tin tức

Hoc tập theo gương Bác Hồ

Danh ngôn

1
Hộp thư angiang.edu.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 275

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20866

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1307268

Trang chủ » Tin tức » Hoạt động » Thi đua

Khẩu hiệu

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2012 – 2013

Thứ sáu - 01/02/2013 23:50 | Đã xem: 3137 lượt
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 

Số : 899  /KH-BGDĐT-CĐGDVN
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
 

         Hà Nội, ngày 13  tháng 9 năm 2012
 
KẾ HOẠCH 
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM
30 NĂM 
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM, 50 NĂM GIÁO DỤC  GIẢI PHÓNG
THỜI KỲ CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC Ở MIỀN NAM,  ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
GIÁO DỤC CÁC CẤP VÀ THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ
NĂM HỌC 2012 – 2013
 

Năm học 2012 - 2013 là năm học thứ hai, ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020; kỷ niệm 50 năm giáo dục giải phóng thời kỳ chống Mỹ cứu nước ở miền Nam, là năm học Công đoàn giáo dục (CĐGD) các cấp tiến hành Đại hội, tiến tới Đại hội Công đoàn giáo dục Việt Nam lần thứ XIV, đặc biệt có ý nghĩa quan trọng là kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2012).
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012 – 2013, chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 50 năm giáo dục giải phóng thời kì chống Mỹ cứu nước ở miền Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với CĐGD Việt Nam phát động phong trào thi đua trong toàn ngành với mục tiêu và các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU THI ĐUA
1. Động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh và sinh viên năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua “dạy tốt”, “học tốt”, nghiên cứu khoa học và công tác tốt, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012 - 2013, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 50 năm giáo dục giải phóng thời kì chống Mỹ cứu nước ở miền Nam.
2. Phát hiện nhân tố mới, các tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh và sinh viên, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của ngành trong giai đoạn mới; góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức chính trị của nhà trường, đơn vị vững mạnh.

II. NỘI DUNG THI ĐUA
 1. Tiếp tục đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị trong toàn ngành. Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Noi gương tinh thần vượt qua mọi khó khăn, gian khó của các nhà giáo trong thời kỳ Chống Mỹ cứu nước ở miền Nam, tạo sự chuyển biến tích cực về rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm công dân cho học sinh và sinh viên.   
2. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) sắp được thông qua; Tăng cường thực hiện các giả pháp  nâng cao chất lượng quản lý và giáo dục đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức; gắn kết chặt chẽ giữa “dạy chữ” với “dạy người”, “dạy nghề” và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo. Cương quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong giáo dục.
3. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa công sở, trường học; xây dựng phương án phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, chăm lo công tác bảo hộ lao động, vệ sinh an toàn lao động tại cơ quan, đơn vị.
4. Tổ chức, động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh và sinh viên tổ chức các  hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các trường học và đơn vị giáo dục, thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam,  kỷ niệm 50 năm giáo dục thời kỳ chống Mỹ cứu nước ở miền Nam, chào mừng Đại hội Công đoàn giáo dục các cấp. Ở mỗi trường học, đơn vị giáo dục tổ chức tốt ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2012), gặp mặt đội ngũ nhà giáo qua các thời kỳ, các nhà giáo phục vụ tại chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước và tôn vinh Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú được phong tặng lần thứ XII - năm 2012.
5. Kịp thời phát hiện nhân tố mới, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh và sinh viên, góp phần thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Ngành trong giai đoạn mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời và có tác dụng cao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN                                                                                   
1. Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, 50 năm giáo dục giải phóng thời kì chống Mỹ cứu nước ở miền Nam, Đại hội Công Đoàn giáo dục các cấp và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 được chia làm 2 đợt, công tác sơ kết, tổng kết thi đua gắn liền với sơ kết học kỳ 1 và tổng kết năm học.
  Đợt 1: Từ đầu năm học đến kết thúc học kỳ 1 (4/9/2012 đến 14/01/2013). Trọng tâm của đợt thi đua này là lập thành tích chào mừng 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2012) và 50 năm giáo dục giải phóng thời kì chống Mỹ cứu nước ở miền Nam (1962-2012), chào mừng Đại hội công đoàn các cơ sở giáo dục các cấp.
 Đợt 2: từ  đầu học kỳ 2 đến hết năm học (15/01/2013 đến 31/5/2013). Trọng tâm của đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2); 38 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5; Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); Đại hội lần thứ XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam (cuối tháng 3/2013) và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012 - 2013.
 2. Với tinh thần tích cực phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2011 - 2012, học tập tấm gương của các thầy giáo, cô giáo và học sinh Miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước, khắc phục mọi khó khăn, căn cứ nội dung thi đua và nhiệm vụ được giao, mỗi cơ sở giáo dục và trường học có kế hoạch và nội dung cụ thể để phát động thi đua ở đơn vị mình; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các tập thể và cá nhân, động viên và phát huy tinh thần tự giác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012 - 2013.
Báo Giáo dục và Thời đại, Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ và Ban Tuyên giáo - Nữ công CĐGD Việt Nam tổ chức tốt việc tuyên truyên, nhân rộng điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, mô hình mới, những đề xuất, kiến nghị của nhà giáo và các cơ sở giáo dục.
Thường trực Thi đua - Khen thưởng Ngành và Công đoàn giáo dục Việt Nam tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện của các cơ sở giáo dục, kịp thời báo cáo và đề xuất lãnh đạo Bộ những gương điển hình tiên tiến, những vấn đề phát sinh cần giải quyết.
Phát động này được phổ biến đến toàn thể đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh và sinh viên trong cả nước./.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ CĐGD VIỆT NAM                                              KT. BỘ TRƯỞNG
                          CHỦ TỊCH                                                                          THỨ TRƯỞNG
 
                            (đã ký)                                                                                   (đã ký)
 
                    Trần Công Phong                                                                Trần Quang Quý


  Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban TĐKTTW (để phối hợp)
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp)
- Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, CĐGD Việt Nam;
- Thành viên HĐTĐKT Ngành;
- Sở GD&ĐT, CĐGD các tỉnh, TP;
- Giám đốc các Đại học, Hiệu trưởng các trường  ĐH, CĐ và TCCN và các đơn vị trực thuộc;
- Lưu : VT, VP Bộ và CĐGD Việt Nam.
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Đăng ký quảng cáo

Giới thiệu

Các kỳ đại hội của Công đoàn Việt Nam

            1.Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I   Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I khai mạc vào sáng ngày 1/1/1950 và làm việc đến hết ngày 15/1/1950, tại xã Cao Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Về dự Đại hội có trên 200 đại...

Biển đảo Việt Nam

Biển đảo Việt Nam

Hình ảnh hoạt động

  • /uploads/albums/Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục khóa XI
  • /uploads/albums/Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng bức Trướng cho Đại hội
  • /uploads/albums/Tặng hoa cảm ơn lãnh đạo CĐGD Việt Nam, LĐLĐ tỉnh và Sở GDĐT dự Đại hội

Các website hữu ích

Công đoàn giáo dục Việt Nam
Bộ GDĐT
LĐLĐ tỉnh An Giang
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam


nam linh chi nam linh chi huu co dược phẩm thiên nhiên nấm linh chi nấm linh chi làm đẹp da nấm linh chi chữa mất ngủ nam linh chi nấm linh chi giải độc gan