04:15 +07 Thứ ba, 06/06/2023

Tin tức

Hoc tập theo gương Bác Hồ

Văn bản mới

Danh ngôn

1
Hộp thư angiang.edu.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 2437

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 71653

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7354531

Trang chủ » Tin tức » Diễn đàn » Học tập theo gương Bác

Khẩu hiệu

Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Chủ nhật - 21/11/2021 10:30 | Đã xem: 445 lượt
Nôi dung Chuyên đề

Nôi dung Chuyên đề

Chiều 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

 
Đây là chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. 

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo cấp ủy, mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, lãnh đạo cơ quan báo chí, trường chính trị... các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội nghị đã nghe GS, TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung căn bản, cốt lõi của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể nhân dân.

Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay”. Theo GS, TS. Phùng Hữu Phú, cốt lõi của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là làm sao khơi dậy được quyết tâm, nghị lực của dân tộc ta, lấy sức ta để phát triển đất nước; làm cho đất nước mạnh lên, giàu lên bằng chính sức mạnh của mình; là thực hiện mục tiêu của Bác Hồ đưa đất nước bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Đồng thời, để việc học tập và làm theo Bác trong thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, cấp ủy các cấp cần tập trung thực hiện tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.  

Một số giải pháp cụ thể là: (1) Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (2) Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị. (3) Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. (4) Đề cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. (5) Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với tình hình mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện. (6) Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. (7) Nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chủ động thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng chính trị để phòng chống “diễn biến hòa bình”, để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (8) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lãnh đạo cấp ủy các cấp quán triệt đầy đủ, sâu sắc tinh thần Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), đặc biệt là bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị; nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các nội dung của chuyên đề, từ đó nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của Tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tạo động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Ban tuyên giáo các cấp cần chủ động tham mưu với cấp ủy cùng cấp triển khai học tập đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, cấp ủy các cấp cần chủ động đổi mới hình thức học tập gắn với thực hiện, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
CĐGD An Giang

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Đăng ký quảng cáo

Giới thiệu

Lịch sử Công đoàn Giáo dục Việt Nam

I. Quá trình thành lập Ngày 28/7/1929, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) được thành lập, từ đó giáo giới cả nước được tiếp cận với các chủ trương của Tổng Liên đoàn. Tổ chức của giáo giới bắt đầu được hình thành ở nhiều nơi với nhiều tên gọi : Liên đoàn giáo giới ở Thanh Hoá, Nghệ An và...

Biển đảo Việt Nam

Biển đảo Việt Nam

Hình ảnh hoạt động

  • /uploads/albums/Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục khóa XI
  • /uploads/albums/Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng bức Trướng cho Đại hội
  • /uploads/albums/Tặng hoa cảm ơn lãnh đạo CĐGD Việt Nam, LĐLĐ tỉnh và Sở GDĐT dự Đại hội

Các website hữu ích

Công đoàn giáo dục Việt Nam
Bộ GDĐT
LĐLĐ tỉnh An Giang
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam


nam linh chi nam linh chi huu co dược phẩm thiên nhiên nấm linh chi nấm linh chi làm đẹp da nấm linh chi chữa mất ngủ nam linh chi nấm linh chi giải độc gan